Tutaj jesteś Aktualności
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Węgiel

Sprzedaż węgla – Ekogroszek

27-01-2023

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Aktywów Państwowych w zasadach podpisywania umów z „podmiotem wprowadzającym”, gmina ma możliwość podpisania drugiej umowy z „podmiotem wprowadzającym” mogącym zapewnić dostawy brakującego sortymentu.

Zielone tło i napis HARMONOGRAM  z logo gminy Wólka

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GMINA WÓLKA - 2023r.

30-11-2022

UWAGA! Jest już dostępny harmonogram odbioru odpadów na rok 2023. Harmonogram w wersji papierowej dostarczą pracownicy firmy P.H.U. EKO-TRANS przy odbiorze odpadów w miesiącu grudniu.

Grafika napis na zielonym tle z logo Gminy - napis INFORMACJA

Skrócenie czasu włączania oświetlenia ulicznego

21-11-2022

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością ograniczenia zużycia energii elektrycznej przez gminę Wólka, wynikającą z obowiązku nakładanego na samorządy przez Rząd RP oraz biorąc pod uwagę znaczący wzrost cen energii podjęto decyzję o skróceniu czasu...

Domek w trawie i napisy

DEKLARACJE O ZAINSTALOWANYM ŹRÓDLE CIEPŁA I WYKORZYSTYWANYM OPALE NADAL SĄ PRZYJMOWANE I WPROWADZANE DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW...

11-07-2022

30 czerwca 2022 r. minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składają deklaracje do CEEB. Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o...

Grafika Napis na zielonym tle - Informacja i logo Gminy Wólka

INFORMACJA DOTYCZĄCA MODERNIZACJI EWIDENCJI BUDYNKÓW I GRUNTÓW NA TERENIE GMINY WÓLKA

09-09-2021

W roku 2021 na zlecenie Starostwa Powiatowego w Lublinie na terenie Gminy Wólka została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych.

Grafika napis na granatowym tle - prognoza zjawisk meteorologicznych z logo imgw

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

01-02-2023

Godzina i data wydania godz. 14:31 dnia 01.02.2023

Napis Ogłoszenie na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"

01-02-2023

Zapraszamy rolników prowadzących gospodarstwa rolne zlokalizowane na terenie gminy Wólka, zainteresowanych usunięciem foli i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i...

Napis Zarzadzenie na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Zarządzenie nr 13.2023 Wójta Gminy Wólka z dnia 30 stycznia 2023

01-02-2023

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 12.2023 Wójta Gminy Wólka z dnia 26 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w gminie Wólka.

Grafika napis na niebieskim tle z logo Gminy - napis OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku

26-01-2023

Ogłaszam otwarty konkurs na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej...

gaz

Refundacja podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem

26-01-2023

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  Można się o nią...

Grafika napis na granatowym tle - prognoza zjawisk meteorologicznych z logo imgw

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

26-01-2023

Godzina i data wydania godz. 14:50 dnia 25.01.2023

Napis Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

21-01-2023

Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie, z okazji Waszego Święta składamy najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim życzymy dużo zdrowia, spokoju, radości, miłości i zrozumienia. Życzymy, aby omijały Was problemy, zmartwienia i choroby. Dziękujemy za...

Grafika napis na granatowym tle - prognoza zjawisk meteorologicznych z logo imgw

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6

20-01-2023

Godzina i data wydania godz. 12:02 dnia 20.01.2023

Grafika napis na granatowym tle - prognoza zjawisk meteorologicznych z logo imgw

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

20-01-2023

Godzina i data wydania godz. 14:37 dnia 20.01.2023

Grafika napis na niebieskim tle z logo Gminy - napis OGŁOSZENIE

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH O CHARAKTERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU W 2023 R.

20-01-2023

Zarząd Powiatu w Lublinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2023 roku. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem...

Poprzednia strona 1 2 3 4 ... 110 Następna strona