Tutaj jesteś Gmina Wólka Jednostki organizacyjne Placówki oświatowe Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Placówki oświatowe

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bystrzycy


Dyrektor - Bożena Filipek

Wicedyrektor - Monika Trzcińska

Dane Kontaktowe
Bystrzyca 92
20 – 258 Jakubowice Murowane


Telefon
81 751 07 90
Fax
81 751 07 90


e – mail
sosw-bystrzyca@tlen.pl


www.soswbystrzyca.szkolnastrona.pl
www.facebok.com/sosw.bystrzyca

REGON 060701960
NIP 713 306 27 94


Informacje dodatkowe:
Dni, godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek – Piątek
8.00 – 14.00


Godziny pracy sekretariatu szkoły:
Poniedziałek – Piątek
7.00 – 15.00

Osoba odpowiedzialna za pracę sekretariatu: Izabela Mazurek

Krótka historia szkoły:
Ośrodek położony jest w malowniczym miejscu. Budynek Ośrodka wraz z parkiem tworzy przepiękny zespół pałacowo – parkowy. Pałac w stylu klasycystycznym zbudowano na miejscu drewnianego dworu obronnego, następnie przebudowano i wyremontowano w latach 60. XX wieku. Obok pałacu zachowały się czworaki i spichlerz z pierwszej połowy XIX wieku. Z dawnego parku dworskiego zachowało się także ok. 130 wyniosłych drzew – klonów, lip, grabów.

Poziom edukacji w szkole:


W skład Ośrodka wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna z klasami dla dzieci z autyzmem.
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
 • Internat z całodobową opieką i całodziennym wyżywieniem.
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (od wieku niemowlęcego do rozpoczęcia nauki szkolnej, także w domu rodzinnym dziecka) - Pracujemy z dziećmi z różnorodnymi zaburzeniami w rozwoju mowy, o obniżonym potencjale intelektualnym, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami o charakterze genetycznym (np. zespół Downa), z autyzmem dziecięcym, zespołem Aspergera, z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz innymi trudnościami rozwojowymi. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzimy: zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, trening EEG Biofeedback, Integrację Sensoryczną, Terapię Ręki, terapię psychologiczną, pracę wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, elementy Terapii Snoezelen (Sala Doświadczania Świata), terapię behawioralną, w razie potrzeby wprowadzamy alternatywne metody komunikacji (Makaton).

Placówka zapewnia uczniom z zaburzeniami rozwojowymi wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, a także opiekę psychologa i logopedy.


Uczniowie mogą przebywać na terenie placówki przez cały tydzień nauki. Część naszych wychowanków jest codziennie dowożona transportem zapewnianym przez gminy.


Posiadamy profesjonalną salę terapeutyczną do prowadzenia zajęć Integracji Sensorycznej (SI). Zapewniamy bezpłatną diagnozę i terapię SI prowadzoną przez certyfikowanego terapeutę tej metody.


Nasz Ośrodek pozyskał nową, profesjonalną Salę Doświadczania Świata do prowadzenia terapii Snoezelen wykorzystywaną do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami koncentracji uwagi, zespołem Downa, dziecięcym porażeniem mózgowym, autyzmem.


Oferta szkoły w zakresie zajęć dodatkowych


Oferujemy specjalistyczne oddziaływania terapeutyczne:

 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • trening EEG Biofeedback,
 • integrację sensoryczną,
 • arteterapię,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • zajęcia muzyczne metodą Karla Orffa,
 • pracę wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn,
 • alternatywne metody komunikacji (Makaton),
 • praktyki zawodowe oraz wolontariat dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 

Oferujemy również zajęcia rozwijające zainteresowania. Do dyspozycji uczniów są:

 • dwie pracownie gospodarstwa domowego,
 • pracownia ceramiczna,
 • pracownia stolarska,
 • dwie sale komputerowe,
 • świetlica,
 • sala gimnastyczna,
 • biblioteka,
 • boisko, 
 • tereny zielone. 

 

Oferta szkoły w zakresie opieki nad dziećmi.
Nasi uczniowie objęci są całodobową fachową opieką. Mają możliwość przebywania na terenie placówki cały tydzień, również w sobotę i niedzielę.


Internat zapewnia wychowankom:

 • estetycznie wyposażone sypialnie,
 • całodzienne wyżywienie,
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (tanecznych, muzycznych, teatralnych, plastycznych, komputerowych),
 • wycieczki edukacyjne i krajoznawcze,
 • wyjścia do kina, teatru,
 • imprezy cykliczne,
 • serdeczną i przyjazną atmosferę.

 

Szczególne osiągnięcia szkoły, przyznane nagrody, wyróżnienia:

Sukcesy sportowe wychowanków: Drużynowo: I oraz II miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w warcabach, III miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w piłce siatkowej,  II miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Integracyjnej, II miejsce w Mistrzostwach Województwa w biegach przełajowych, II miejsce w Integracyjnych Zawodach Sportowych,  wielokrotni mistrzowie województwa w piłce nożnej i piłce siatkowej; Indywidualnie: Czołowe miejsca w Mistrzostwach Województwa w Lekkiej Atletyce, Mistrz i wicemistrz województwa w warcabach, wicemistrzyni województwa w biegach przełajowych.


Nasza szkoła realizuje projekty:


We współpracy z Sanepidem – „Trzymaj formę”, Projekt „Pełnosprawni do działania” – Fundacja „Ruch Solidarności Rodzin”, „Z przyrodą za pan brat” – projekt realizowany w ramach programu „Wolontariat jest super” Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego.


Do sukcesów szkoły w ostatnim okresie należy wymienić organizację takich imprez, jak:


Festiwal kolęd i pastorałek „Jezusa narodzonego witajmy” zorganizowanego pod patronatem Starosty Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Wójta Gminy Wólka, Plener Artystyczny pod nazwą „Bystrzyckie Spotkania ze Sztuką”, „Cała szkoła czyta dzieciom” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lublinie, „Piknik Rodzinny” , Integracyjne Zawody Sportowe „Młodzi na start”.

Powrót