Wybory samorządowe 2018

INFORMACJA

INFORMACJA

O możliwości dokonania zgłoszeń kandydatów do losowania, w celu uzupełnienia składu komisji przez wszystkich pełnomocników wyborczych.
Powrót