Tutaj jesteś Aktualności OZE w Gminie Wólka montaż pomp ciepła...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

OZE w Gminie Wólka montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych

OZE w Gminie Wólka montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych

10.01.2020
Poniżej informacja dla Beneficjentów projektu "OZE w Gminie Wólka montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych" dotycząca wyników postępowania przetargowego oraz rozliczeń finansowych z Mieszkańcami.
INFORMACJA
dla Beneficjentów projektu HOZE w Gminie Wólka montai pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych": (w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 (RPO Wł 2014-2020), Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Oś. Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku.

Wójt Gminy Wólka informuje, że przetarg na instalacje fotowoltaiczne został
rozstrzygnięty w dniu 31.12.2019 r .Przetarg na montaż pomp ciepła zostanie ogłoszony
ponownie. Wszelkie informacje dotyczące postępowania są zamieszczane na stornie
Gminy Wólka w biuletynie informacji publicznej pod adresem

http://bip.wolka.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/479298/oze_w__gminie_wolka_montaz_pomp_ciepl a_l_ogniw_fotowoltaicznych

Jednocześnie informujemy, że wszelkie rozliczenia z mieszkańcami zostaną dokonane po zrealizowaniu projektu i przeliczeniu wszystkich poniesionych kosztów związanych z realizacją projektu.
Kwota podatku VAT wynikająca ze zmiany ustawy zostanie zwrócona po uzyskaniu indywidualnej interpretacji VAT, o czym poinformujemy mieszkańców odrębnym ogłoszeniem.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (81) 478 17 66.
 
 
 
 
 
Komunikat w formie skanowanej, treść powyżej grafiki
Powrót