Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Odpady komunalne Harmonogram

 

 

Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Cios, ul. Bukowa 12, 21-020 Milejów,

tel. 794 441 700 lub 881 570 470

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I WIELKOGABARYTOWYCH w GMINIE WÓLKA na GRUDZIEŃ 2017r.,
I PÓŁROCZE 2018r.

 

miejscowość

 

Grudzień

2017

P, OZ, SE

Grudzień 2017

GM, G

Styczeń

2018

OZ, SE

Luty

2018

P, OZ, SE

Marzec

2018

P, OZ, SE

Kwiecień 2018

P, OZ, SE

Maj

2018

OZ, SE

Maj

2018

GM, G

Czerwiec 2018

OZ, SE

Osiedle Borek - zabudowa wielorodzinna

1, 8, 15, 22, 29

15

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

4

1, 8, 15, 22,29

Osiedle Borek – zabudowa jednorodzinna

1, 15P, 29

15

12, 26

9P, 23

9P, 23

6P, 20

4, 18

4

1, 15, 29

Osiedle Borek – podmioty gospodarcze

15

15

12

9

9

6

4

4

1

Pliszczyn, Pliszczyn Kol. (od torów), Łysaków, Bystrzyca, Sobianowice

18

9 GM, 18G

17

15

15

18

21

21

19

Rudnik, Kol. Pliszczyn (od obwodnicy do torów)

13

9 GM, 13G

15

13

13

16

17

17

14

Turka Wieś, Wólka

14

9 GM, 14G

16

14

14

17

22

22

18

Łuszczów  Pierwszy, Łuszczów Drugi

19

16 GM,

19G

18

16

16

19

23

23

20

Biskupie Kol., Kol. Świdnik Mały, Świdniczek, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Duży Drugi, Świdnik Mały

21

16 GM, 21G

19

19

19

23

24

24

21

Długie, Jakubowice Murowane

22

16 GM, 22G

22

20

20

24

25

25

22

Prosimy o wystawianie odpadów na godz. 7:00
OZ- odpady zmieszane,  SE – odpady segregowane, P – popiół,

GM – wielkogabarytowe tylko meble, G – wielkogabarytowe pozostałe


 

Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Cios ul. Bukowa 12, 21-020 Milejów tel. 881570470

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GMINA WÓLKA
II PÓŁROCZE 2018 R.

miejscowość

Lipiec 2018

OK, SE, ZIE,

 

Sierpień 2018

OK, SE, ZIEL,

 

Wrzesień 2018

OK, SE, ZIE,

 

Wrzesień

2018

G

Październik 2018

OK, SE, ZIE, P

 

Listopad 2018

OK, SE, ZIE, P

 

Listopad 2018

G

Grudzień 2018

OK, SE, ZIE, P

 

Osiedle Borek - zabudowa wielorodzinna

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

3

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

27

7, 14, 21, 28

Osiedle Borek – zabudowa jednorodzinna

13, 27

10, 24

7, 21

3

5P, 19

2, 16P, 30

27

14P, 28

Osiedle Borek – podmioty gospodarcze

13

10

7

3

5

9

27

14

Pliszczyn, Pliszczyn Kol. (od torów), Łysaków, Bystrzyca, Sobianowice

18

20

18

3

17

15

27

17

Rudnik, Kol. Pliszczyn
(od obwodnicy do torów)

16

14

13

3

15

13

27

12

Turka Wieś

 

17

16

17

4

16

14

28

13

Łuszczów  Pierwszy, Łuszczów Drugi

 

19

21

19

4

18

19

28

18

Biskupie Kol., Kol. Świdnik Mały, Świdniczek, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Duży Drugi, Świdnik Mały

23

22

20

4

22

20

28

19

Długie, Jakubowice Murowane,

Wólka

25

23

24

4

23

21

28

20

Prosimy o wystawianie pojemników i odpadów zbierany w sposób selektywny na godz. 7.00
OK- odpady komunalne,  SE – frakcja sucha + metale, ZIE – odpady zielone, P – popiół, G – odpady wielkogabarytowe