Tutaj jesteś Gospodarka i środowisko Odpady komunalne Harmonogram

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GMINA WÓLKA, I PÓŁROCZE 2019 r.

 

miejscowość

Styczeń 2019

OK, SE, ZIE,

Luty 2019

OK, SE, ZIE, P

Marzec 2019

OK, SE, ZIE, P

Kwiecień 2019

OK, SE, ZIE, P

Maj 2019

OK, SE, ZIE,

Maj 2019

G

(bez mebli)

Czerwiec 2019

OK, SE, ZIE

Czerwiec 2019

GM

(tylko meble)

Osiedle Borek - zabudowa wielorodzinna

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22

1, 8,15, 22, 29

5, 12, 19, 26

2, 10, 17, 24, 31

2, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

5

Osiedle Borek – zabudowa jednorodzinna

11, 25

8, 22

8, 22

12, 26

10, 24

10, 24

7, 21

5

Osiedle Borek – podmioty gospodarcze

11

8

8

12

10

10

7

5

Pliszczyn, Pliszczyn Kol. (od torów), Łysaków, Bystrzyca, Sobianowice

15

12

12

11

14

14

11

5

Rudnik, Kol. Pliszczyn (od obwodnicy do torów)

14

11

11

10

13

13

10

5

Turka Wieś

 

16

13

13

15

15

15

12

5

Łuszczów  Pierwszy, Łuszczów Drugi

 

17

14

14

16

16

16

13

5

Biskupie Kol., Kol. Świdnik Mały, Świdniczek, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Duży Drugi, Świdnik Mały

21

18

18

17

20

20

17

5

Długie, Jakubowice Murowane, Wólka

 

22

19

19

18

21

21

18

5

Prosimy o wystawianie pojemników i odpadów zbierany w sposób selektywny na godz. 7.00
OK- odpady komunalne,  SE – plastik, papier, szkło, metale, ZIE – odpady zielone, P – popiół, GM – Gabaryty meble,
G – odpady wielkogabarytowe  inne niż meble

 

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GMINA WÓLKA
II PÓŁROCZE 2018 R.

miejscowość

Lipiec 2018

OK, SE, ZIE,

 

Sierpień 2018

OK, SE, ZIEL,

 

Wrzesień 2018

OK, SE, ZIE,

 

Wrzesień

2018

G

Październik 2018

OK, SE, ZIE, P

 

Listopad 2018

OK, SE, ZIE, P

 

Listopad 2018

G

Grudzień 2018

OK, SE, ZIE, P

 

Osiedle Borek - zabudowa wielorodzinna

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

3

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

27

7, 14, 21, 28

Osiedle Borek – zabudowa jednorodzinna

13, 27

10, 24

7, 21

3

5P, 19

2, 16P, 30

27

14P, 28

Osiedle Borek – podmioty gospodarcze

13

10

7

3

5

9

27

14

Pliszczyn, Pliszczyn Kol. (od torów), Łysaków, Bystrzyca, Sobianowice

18

20

18

3

17

15

27

17

Rudnik, Kol. Pliszczyn
(od obwodnicy do torów)

16

14

13

3

15

13

27

12

Turka Wieś

 

17

16

17

4

16

14

28

13

Łuszczów  Pierwszy, Łuszczów Drugi

 

19

21

19

4

18

19

28

18

Biskupie Kol., Kol. Świdnik Mały, Świdniczek, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Duży Drugi, Świdnik Mały

23

22

20

4

22

20

28

19

Długie, Jakubowice Murowane,

Wólka

25

23

24

4

23

21

28

20

Prosimy o wystawianie pojemników i odpadów zbierany w sposób selektywny na godz. 7.00
OK- odpady komunalne,  SE – frakcja sucha + metale, ZIE – odpady zielone, P – popiół, G – odpady wielkogabarytowe