Tutaj jesteś Dostępność Koordynator dostępności
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Koordynator dostępności

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę Jabłonna i Urząd Gminy Jabłonna;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi  w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe do Koordynatora do spraw dostępności:

Osobą odpowiedzialną jest Robert Wysmulski, adres poczty elektronicznej robert.wysmulski@wolka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 814781766. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane
Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50
gmina@wolka.pl
faks: 81 746 50 01