Tutaj jesteś Dostępność Informacja o Urzędzie Gminy Wólka w...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Informacja o Urzędzie Gminy Wólka w tekście łatwym do czytania – ETR

 1. Nazwa urzędu: Urząd Gminy Wólka
 2. Adres urzędu: Jakubowice Murowane 8
 3. Pracownik kierujący: Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka
 4. Zadania urzędu: Realizacja zadań własnych gminy określonych ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
 5. Pracownicy wspierający Wójta: Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz inni pracownicy.
 6. Godziny pracy urzędu: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
 7. Dostępność tłumacza języka migowego: Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Gminy.
 8. Procedura zgłoszenia potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego:
  • Zgłoszenie należy dokonać co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  • Należy wskazać preferowaną metodę komunikacji: Polski Język Migowy (PJM), System Językowo-Migowy (SJM) lub Słownik Komunikacji Gestów Naturalnych (SKOGN).
  • Zgłoszenie można dokonać za pomocą jednego z poniższych sposobów:
   • a. Przez e-mail na adres: gmina@wolka.pl
   • Faksem na numer: 81 746 50 01 (należy podać sposób przekazania informacji zwrotnej) 
   • Droga pocztową na adres: Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane.
 9. Pętla indukcyjna dla niedosłyszących jest dostępna na parterze Urzędu Gminy Wólka.
 10. Usługi świadczone w Urzędzie Gminy Wólka:
 • Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego
 • Zgłaszanie urodzenia dziecka
 • Zameldowanie
 • Sporządzanie aktów zgonu
 • Zawieranie ślubów cywilnych
 • Zgłaszanie prowadzenia własnej firmy
 • Otrzymywanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń o rewitalizacji
 • Składanie deklaracji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Informacje na temat podatków i opłat lokalnych
 • Informacje na temat dróg gminnych i oświetlenia dróg
 • Informacje na temat planowanych i realizowanych inwestycji.
 1. Lokalizacja i otoczenie Gminy Wólka:
 • Gmina Wólka znajduje się na terenie Powiatu Lubelskiego w Województwie Lubelskim.
 • Graniczy bezpośrednio z miastami Lublin i Świdnik oraz gminami Mełgiew, Łęczna, Spiczyn i Niemce.
 • Gmina ta położona jest na pograniczu Równiny Świdnickiej (Luszczowskiej) oraz Płaskowyżu Nałęczowskiego.
 • Obszar ten charakteryzuje się różnorodnymi walorami krajobrazowo-turystycznymi, takimi jak Park Krajobrazowy Dolina Ciemięgi, obszar "Natura 2000" między Długim a Sobianowicami, planowany rezerwat stepowy "Łysa Góra", wąwozy i lasy w zachodniej części gminy, liczne zabytki i obiekty sakralne oraz popularne ścieżki i trasy turystyczne i rowerowe.