Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Sesje Rady Gminy

Napis Sesja Rady Gminy na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka

21.10.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 559) zawiadamiam, że na dzień 27 października 2022 r. (czwartek) godz. 15.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wólka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 29 września i 11 października 2022 r.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę Nr II.4.2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy,
  2. rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce
  3. przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku,
  4. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2022 r.,
  5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy
 
         Edyta Dobek
 

Ustalam  posiedzenie:

1. Komisji Samorządu i Oświaty na dzień 25.10.2022 r. godz. 8.30

2. Komisji Skarg Wniosków i Petycji na dzień 25.10.2022 r. godz. 9.00

Komisji Budżetowej na dzień 25.10.2022 r. godz.10.00

Powrót