Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Sesje Rady Gminy

Grafika napis na niebieskim tle - Sesja Rady Gminy z logo Gminy Wólka

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka

23.09.2022
Na podstawie art. 37 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 559) zawiadamiam, że na dzień 29 września 2022 r. (czwartek) godz. 14.00, zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wólka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 9 i 23 czerwca, 6 lipca, 17 sierpnia 2022 r.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Wólka a gminą miejską Świdnik w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Świdniku,
  3. nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wólce,
  4. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2022 r.
  5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  6. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Lublin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Lublin,
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy
         Edyta Dobek

Ustalam wspólne posiedzenie:

 1. Komisji Samorządu i Oświaty na dzień 27.09.2022 r. godz. 8.30
 2. Komisji Budżetowej na dzień 27.09.2022 r. godz. 8.30
 3. Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 27.09.2022 r. godz. 8.30
 4. Komisji Skarg Wniosków i Petycji na dzień 27.09.2022 r. godz. 8.30
 5. Komisji Rewizyjnej na dzień 27.09.2022 r. godz. 8.30
Powrót