Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Sesje Rady Gminy

Napis Sesja Rady Gminy na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Zawiadomienie

08.04.2022
Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U z 2022 poz. 559 z późn. zm. ) zawiadamiam, że na dzień 12 kwietnia 2022 r. (wtorek) godz. 15.00, została zwołana sesja nadzwyczajna (zdalna) Rady Gminy Wólka, z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie obsługi wypłaty świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy,
  2. upoważnienia Wójta Gminy Wólka do dokonywania zmian w budżecie Gminy i w wieloletniej prognozie finansowej,
  3. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2022 r.
 4. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy
 
podpis           
 
 
 mgr Edyta Dobek

 

 

Ustalam:

 1. wspólne zdalne posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Samorządu i Oświaty na dzień 12.04.2022 r. na godz. 14.00
Powrót