Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Sesje Rady Gminy

Napis Sesja Rady Gminy na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Gminy

17.03.2022
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zawiadamiam, że na dzień 24 marca 2022 r. (czwartek) godz. 15.00, zwołuję (zdalną) sesję Rady Gminy Wólka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 21 i 27 stycznia oraz 17 lutego 2022 r.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wólka na lata 2019-2021” za rok 2021,
 7. Przyjęcie raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wólka na lata 2021-2024.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego z wnioskiem o dokonanie zmiany rodzaju miejscowości ,,Świdnik Duży Pierwszy" i ,,Świdnik Duży Drugi" ustalonych jako części wsi Świdnik Duży na odrębne miejscowości i nadanie im statusu wsi,
  2. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego z wnioskiem o dokonanie zmiany rodzaju miejscowości ,, Kolonia Pliszczyn" ustalonej jako część miejscowości Pliszczyn na kolonię,
  3. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wólka w roku 2022,
  4. przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Wólka,
  5. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2022 r.,
  6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy
Edyta Dobek

 

 

Ustalam wspólne posiedzenie Komisji;

 1. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 23.03.2022 r. godz.9.00
 2. Komisja Budżetowa na dzień 23.03.2022 r. godz.9.00
 3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 23.03.2022 r. godz.9.00
 4. Komisja Rewizyjna   na dzień 23.03.2022 r. godz.9.00
 5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na dzień 23.03.2022 r. godz.9.00
Powrót