Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O SESJI NADZWYCZAJNEJ
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Sesje Rady Gminy

Napis Sesja RADY Gminy na granatowym tle z logo Gmina Wólka

ZAWIADOMIENIE O SESJI NADZWYCZAJNEJ

21.01.2022
Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z póź.zm) zawiadamiam, że na dzień 21 stycznia 2022 r. (piątek) godz. 15.00, została zwołana sesja nadzwyczajną (zdalna) Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w spawie:
    1. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2022 r.
    2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Edyta Dobek

 

 

 

Ustalam zdalne posiedzenie Komisji;

  • Komisji Budżetowej - na dzień 21.01.2022 r. na godz. 14.45
Powrót