Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Sesje Rady Gminy

Napis Sesja Rady Gminy na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Zawiadomienie

29.12.2021
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z póź.zm) zawiadamiam, że na dzień 30 grudnia 2021 r. (czwartek) godz. 15.00, zwołuję sesję nadzwyczajną (zdalną) Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w spawie:
    1. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2022 r.
    2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
    3. ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
  4. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 mgr Edyta Dobek

Powrót