Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Sesje Rady Gminy

Napis SESJA RADY GMINY na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Gminy 25 listopada 2021 r. (czwartek) godz. 15.00

19.11.2021
Zawiadomienie Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zawiadamiam, że na dzień 25 listopada 2021 r. (czwartek) godz. 15.00, zwołuję sesję zdalną Rady Gminy Wólka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok,
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wólka na rok 2022,
  3. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022,
  4. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wólka,
  5. ustanowienia zasad przyznania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy,
  6. ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych gminy Wólka,
  7. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2021 r.,
  8. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy
 
  mgr Edyta Dobek

Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 23.11.2021 r. godz. 9.00
 2. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 23.11.2021 r. godz. 9.45
 3. Komisja Budżetowa na dzień 23.11.2021 r. godz. 10.30
Powrót