Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Sesje Rady Gminy

Napis Sesja Rady Gminy na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Wólka 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) godz. 16.00

23.04.2021
Na podstawie art. 37 a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zawiadamiam, że na dzień 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) godz. 16.00, zwołuję zdalną sesję Rady Gminy Wólka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 5.03.2021 r., 8.03.2021 r.,25.03.2021 r.
 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
 7. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r. 
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zwolnień z podatku od środków transportowych, 
  2. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wólka,
  3. rozpatrzenia petycji z dnia 19 lutego 2021 r. o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego ( na podstawie art. 4 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) Referendum Ludowego w sprawie wprowadzenia nowego Kodeksu Wyborczego oraz nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski,
  4. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2021 r.,
  5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Edyta Dobek 

 

 

Ustalam posiedzenia Komisji;

1. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 27.04.2021 r. godz. 9.00

2. Komisja Budżetowa na dzień 27.04.2021 r. godz. 9.45

3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej na dzień 27.04.2021 r. godz 10.30

4. Komisja Skarg Wniosków i Petycji na dzień 27.04.2021 r. godz. 11.15

 
Powrót