Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Sesje Rady Gminy

Grafika napis na granatowym tle - Sesja Rady Gminy, w kółku logo Gminy Wólka

Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji zdalnej Rady Gminy Wólka

16.04.2021
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zawiadamiam, że na dzień 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) godz. 16.00, zwołuję nadzwyczajną sesję zdalną Rady Gminy Wólka.
Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
    1. zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2021 r. 
    2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  4. Zamknięcie obrad.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy 
      /-/ Edyta Dobek
 
Powrót