Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wólka

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Grafika napis na niebieskim tle OGŁOSZENIE i Logo Gminy Wólka

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wólka

23.09.2022
w sprawie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.

Na podstawie § 3 i § 4 uchwały nr X.66.2015 Rady Gminy Wólka z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Wólka zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnych zgłoszeń opinii i uwag do projektu programu na formularzu konsultacji.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działając na terenie Gminy Wólka, swoje opinie i uwagi mogą składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Wólka, za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@wolka.pl do dnia 8 października 2022r .

Treść projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku i formularz konsultacji są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Wólka www.wolka.ploraz udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy Wólka – punkt obsługi interesanta.

Wójt
/-/Edwin Gortat
 
Powrót