Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wólka z dnia...

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Grafika napis na niebieskim tle z logo Gminy - napis OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wólka z dnia 07.02.2022 r.

07.02.2022
w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022.
Powrót