Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty...

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Grafika napis na niebieskim tle z logo Gminy - napis OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku

03.02.2022
Ogłaszam otwarty konkurs na realizację w 2022 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkurs jest ogłoszony na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLIII.246.2021  Rady Gminy Wólka z dnia 28 października 2021  r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wólka  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

 

Ikona pdfOgłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [305.87 KB]

Ikona pdfZarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [429.63 KB]

Ikona docxOferta- Realizacja zadania publicznego , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [63.50 KB]

Ikona docxWzór - Umowa na realizację zadania publicznego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [61.47 KB]

Ikona docxSprawozdanie z wykonania zadania publicznego , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [45.39 KB]

Powrót