Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy Ogłoszenie o wynikach otwartego...

Ogłoszenia i Zawiadomienia Wójta Gminy

Napis Ogłoszenie na granatowym tle z logo Gmina Wólka

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

08.04.2021
WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT Na realizację zadania publicznego
Tabela wyników

Nazwa organizacji, która złożyła ofertę

Rodzaj zadania publicznego

Uwagi

Wysokość przyznanej dotacji

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wólka poprzez propagowanie idei sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie oraz udział w różnego rodzaju zawodach, konkursach, turniejach i rozgrywkach.

 

 

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Turka”

Zadanie w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferta uzyskała
44,7 pkt

10 000,00 zł

Stowarzyszenie Dobrego Pasterza

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wólka poprzez propagowanie idei sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie oraz udział w różnego rodzaju zawodach, konkursach, turniejach i rozgrywkach

Oferta uzyskała
48 pkt

13 500,00 zł

Klub Sportowy

„KS CZARNI PLISZCYN”

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wólka poprzez propagowanie idei sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie oraz udział w różnego rodzaju zawodach, konkursach, turniejach i rozgrywkach

Oferta uzyskała
43,3 pkt

25 500,00 zł

Klub Sportowy LKP CENTRO-CHEM Turka

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Oferta uzyskała
46,7 pkt

22 000,00 zł

Lubelska Akademia Sportu „CampiSportivi

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wólka poprzez propagowanie idei sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie oraz udział w różnego rodzaju zawodach, konkursach, turniejach i rozgrywkach.

Oferta– uzyskała
49,3 pkt

27 000,00 zł

Klub Sportowy BUDOKAI Lublin

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Oferta

– uzyskała
46 pkt

8 000,00 zł

Klub Karate Tradycyjnego „BUSHI”

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wólka poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych oraz udział w zawodach
w dyscyplinie sportowej karate tradycyjnego

Oferta

– uzyskała
45 pkt

7 000,00

 
Wójt
/-/ Edwin Gortat

Ikona pdfWyniki, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [209.49 KB]

Powrót