Tutaj jesteś Aktualności Obwieszczenia i Informacje Wójta Gminy Informacja Wójta Gminy Wólka o...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Obwieszczenia i Informacje Wójta Gminy

Grafika napis na zielonym tle z logo Gminy - napis INFORMACJA

Informacja Wójta Gminy Wólka o zamiarze zlecenia zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert

27.05.2021
Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020r., poz. 1057 z późn. zm.), Wójt Gminy Wólka zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy.

Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Serca Jezusowego w Pliszczynie 

Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Termin zamieszczenia oferty w BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wólka oraz na stronie internetowej Gminy Wólka: 27.05.2021r. – 04.06.2021. 

Zgodnie z art. 19 a, ust, 4 każdy w terminie 7 dnia od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty. 

Uwagi proszę składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wólka. 

  Wójt  

/-/ Edwin Gortat 

 

Ikona docxFormularz z uwagami do oferty , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.17 KB]

Ikona pdfUproszczona oferta na realizację zadania publicznego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [208.70 KB]

Powrót