Tutaj jesteś Aktualności Budowa drogi gminnej nr 112421L –...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Nowo wybudowana droga z kostki brukowej i asfaltu z chodnikami w słoneczny dzień, zieleń i parkowanie po bokach, w tle budowa i pojazdy.

Budowa drogi gminnej nr 112421L – prace dobiegają końca

05.07.2024
Informujemy Państwa, iż dobiega końca budowa drogi gminnej nr 112421L - ul. Świerkowej oraz drogi gminnej nr 112405L - ul. Jałowcowej wraz z budową odwodnienia, kanału technologicznego, oświetlenia oraz zabezpieczeniem i przebudową istniejących sieci elektroenergetycznych w miejscowości Turka, gmina Wólka.

W ramach robót wykonano:
    • roboty rozbiórkowe, 
    • konstrukcję jezdni o nawierzchni bitumicznej, 
    • plac do zawracania w ciągu ul. Świerkowej, 
    • chodniki i zjazdy z kostki brukowej, 
    • skrzyżowania, 
    • system odwodnienia dróg, 
    • roboty wykończeniowe w postaci min. wykonania pasów zieleni oraz elementów organizacji ruchu. 

W celu skomunikowania chodników zlokalizowanych po przeciwnych stronach drogi zaprojektowano przejścia dla pieszych, które oznaczono znakami poziomymi i pionowymi D-6 oraz oświetlono. Dla osób niewidomych zaprojektowano kostkę z wypustkami (element ostrzegawczy).

W ramach zadania przebudowano dwa skrzyżowania: skrzyżowanie ul. Świerkowej z ul. Jałowcową (droga KDD-G 112405L) oraz ul. Świerkowej z ul. Modrzewiową (droga KDD-G 112417L).

Ponadto na skrzyżowaniu ul. Świerkowej z ul. Sosnową (droga KDD-G 112420L) odtworzono nawierzchnię w związku z budową kanalizacji deszczowej. Wzdłuż budowanych odcinków dróg zostało wykonane standardowe oświetlenie drogowe.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 693 459,61 zł.

Wartość zadania wynosi: 3 847 799,45 zł. 

Powrót