Tutaj jesteś Aktualności Remont drogi gminnej nr 112462L w...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Osiedle z jednorodzinnymi domami po obu stronach asfaltowej drogi, przy której rosną drzewa, na końcu widać biały samochód.

Remont drogi gminnej nr 112462L w miejscowości Turka na odcinku od km 0+012 do km 0+404

18.06.2024
Z wielką przyjemnością przekazujemy Państwu kolejne bardzo dobre wieści. Nasze starania o pozyskanie środków na rozwój infrastruktury drogowej zakończyły się sukcesem - Gmina Wólka otrzymała dofinansowanie na remont drogi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat, przy kontrasygnacie Skarbnik Pani Agnieszki Flis, dnia 6 października br. podpisał umowę na dofinansowanie w wysokości 101 130,20 zł. Zostanie ono przeznaczone na remont drogi gminnej nr 112462L w miejscowości Turka na odcinku od km 0+012 do km 0+404

Zakres robót w szczególności obejmuje:

  • remont odcinka drogi o długości około 392m i szerokość jezdni bitumicznej
    3,6m,
  • wykonanie frezowania korekcyjnego na całym odcinku na gł. do 3 cm,
  • ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej na całym odcinku gr. 4cm,
  • uzupełnienie pobocza o szerokości szer. 0,75m i zjazdów kruszywem łamanym,
  • wykonanie oznakowania pionowego,
  • regulacja wysokościowa studzienek zaworów wodociągowych (3 szt.) i włazów studni kanalizacyjnych (2 szt.)
  • kolidujących z remontowaną drogą,
  • czyszczenie rowów około 70m i przepustów 38m


Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych: 236 268,34 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 6 październik 2023 r.

Powrót