Tutaj jesteś Aktualności Projekt Aktywna ścieżka
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Zdjęcie przedstawia grafikę z logotypami Funduszu Europejskiego Rozwoju Regionalnego, Unii Europejskiej, programu operacyjnego oraz informacją o projekcie "Aktywna ścieżka" prowadzonym przez firmę Cityschool Sp. z o.o.

Projekt Aktywna ścieżka

15.05.2024
Firma Cityschool Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Aktywna ścieżka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Osi priorytetowej

IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, Działanie 9.4 Zrównoważony rynek pracy.

Do projektu zapraszamy osoby dorosłe pracujące lub zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. Lubelskiego. W projekcie weźmie udział 120 osób (84 kobiety/36 mężczyzn).

Zapraszamy przede wszystkim:

 • osoby bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo, a w szczególności osoby długotrwale bezrobotne),
 • pracodawców i ich pracowników.

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 60 osób bez zatrudnienia a także wzrost wiedzy i świadomości z zakresu równości kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym wśród 60 osób pracujących.

Zaplanowane zadania w ramach projektu dla osób bez zatrudnienia:

 • Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania (w wymiarze 4 godzin)
 • Refundacja kosztów opieki instytucjonalnej (dla 8 osób)
 • Szkolenia zawodowe (w wymiarze 80 godzin)
 • Staże zawodowe (w wymiarze 3 miesięcy)
 • Pośrednictwo pracy (w wymiarze 5 godzin)

Zaplanowane zadania w ramach projektu dla pracodawców i osób pracujących:

 • Indywidualne warsztaty świadomościowe do 48 pracodawców (w wymiarze 4 godzin)
 • Grupowe warsztaty świadomościowe dla 60 osób pracujących (w wymiarze 20 godzin)

Główne efekty/rezultaty projektu:

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 48 os. (40 K/8M)
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu – 27 os. (22 K/5M)
 • Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu – 27 os. (22K/5M)
 • Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 10 os. (8K/2M)
 • Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn dzięki wsparciu w programie – 60 os. (36K/24M)
 • Liczba osób z niepełnoprawnościami objętych wsparciem w programie – 6 os. (4K/2M)

 

Wartość projektu: 943 879,50 zł; Dofinansowanie projektu z UE: 895 485,52 zł

www.mapadotacji.gov.pl

informacje można uzyskać:

na stronie: www.aktywnasciezka.cityschool.pl

tel.: 530-914-079, e-mail: aktywnasciezka@cityschool.pl

Powrót