Tutaj jesteś Aktualności Budowa nowych odcinków sieci...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnych oraz opracowanie koncepcji oczyszczalni hydrofitowych dla gminy Wólka

Budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnych oraz opracowanie koncepcji oczyszczalni hydrofitowych dla gminy Wólka

05.04.2024
Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, że został ogłoszony w dniu 20.03.2024 przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik o długości ponad 4 300 m.

Inwestycja bardzo ważna dla rozwoju Gminy Wólka, gdyż rozpoczynamy proces skanalizowania dalszych miejscowości oddalonych od oczyszczalni ścieków. Szczególnie istotne będzie wykonanie włączenia do punktu zrzutu w m. Elizówka, co pozwoli już na dalszą szybszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej.  
Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na dalszą rozbudowę i kanalizacji w m. Rudnik. Docelowo cała miejscowość Rudnik oraz Kolonia Pliszczyn  będzie podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej.

Ogłoszony przetarg obejmuje również rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turka o długości 821 m, a także  rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Sobianowice i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Turka poprzez wymianę sieci azbestowo-cementowej.

Wartość szacunkowa całego zamówienia to blisko 10 000 000 zł, z czego 8 000 000 zł stanowią środki zewnętrzne.

Dla pozostałych miejscowości pozbawionych dostępu do kanalizacji będą budowane oczyszczalnie hydrofitowe  (jedna dla około 400 gospodarstw).  Gmina Wólka przy udziale PGK Wólka bierze udział w opracowaniu koncepcji oczyszczalni hydrofitowych ścieków. Prezentacja takich biologicznych oczyszczalni odbyła się dla  Rady Gminy w roku bieżącym, gdzie kadra naukowa z Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego przedstawiła możliwie rozwiązania dla naszej Gminy.

Hydrofitowe oczyszczalnie ścieków to rodzaj zaawansowanych systemów oczyszczania ścieków, które wykorzystują naturalne procesy biologiczne oraz zrównoważone technologie do usuwania zanieczyszczeń z wody. Działają one na zasadzie wytwarzania odpowiednich warunków do rozwoju i aktywności bakterii oraz innych mikroorganizmów, które rozkładają substancje organiczne i usuwają zanieczyszczenia z wody.

Działanie oczyszczalni hydrofitowych opiera się głównie na kilku procesach:

  • Filtracji biologicznej: Woda przepływa przez różne materiały nośne, które zapewniają odpowiednie środowisko dla bakterii i innych mikroorganizmów, co umożliwia proces biologicznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych.
  • Fitoremediacji: Wykorzystuje się rośliny, takie jak trzcina lub sitowie, które poprzez swoje korzenie i mikroorganizmy związane z nimi pomagają w usuwaniu zanieczyszczeń, takich jak związki azotu i fosforu, z wody.
  • Procesy chemiczne: W niektórych przypadkach stosuje się również dodatkowe procesy chemiczne, takie jak dezynfekcja za pomocą UV, aby usunąć zanieczyszczenia.

Zalety oczyszczalni ścieków hydrofitowych obejmują:

  • Niższe koszty eksploatacji: W porównaniu do tradycyjnych oczyszczalni, oczyszczalnie hydrofitowe mogą być tańsze w utrzymaniu, ponieważ wykorzystują one naturalne procesy i materiały.
  • Niska emisja gazów cieplarnianych: Oczyszczalnie tego typu mogą generować mniejszą ilość gazów cieplarnianych niż tradycyjne oczyszczalnie, co przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.
  • Elastyczność i skalowalność: Oczyszczalnie hydrofitowe mogą być dostosowane do różnych warunków lokalnych i terenowych(np. nietypowy kształt działki, czy nachylenie terenu) i mogą być łatwo dostosowywane do zmieniających się potrzeb lub warunków.
  • Poprawa jakości wód: Poprzez skuteczne usuwanie zanieczyszczeń organicznych, azotowych i fosforowych, oczyszczalnie hydrofitowe przyczyniają się do poprawy jakości wód, co ma korzystny wpływ na środowisko naturalne.

Zastosowanie oczyszczalni ścieków hydrofitowych obejmuje zarówno zastosowania domowe, jak i przemysłowe. Mogą być one stosowane w obszarach miejskich, wiejskich oraz w obszarach odległych, gdzie tradycyjne systemy kanalizacyjne są trudne do zainstalowania lub nieekonomiczne. Oczyszczalnie hydrofitowe znajdują również zastosowanie w oczyszczaniu wód deszczowych oraz w odzyskiwaniu wody w procesach przemysłowych.

Za zgodą i dzięki uprzejmości Pana prof. dr hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego z  Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie udostępniamy link do opracowania „Praktyczne aspekty rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej”

https://up.lublin.pl/wp-content/uploads/2022/06/07-Krzysztof-Jozwiakowski-Forum-UP-Lublin-2022.pdf

 

Powrót