Tutaj jesteś Aktualności Budowa drogi gminnej nr 112421L
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Praca drogowa z koparką, barierami ostrzegawczymi, znakami drogowymi i ubranymi odblaskowo robotnikami w chłodnym, pochmurnym otoczeniu.

Budowa drogi gminnej nr 112421L

27.03.2024
Informujemy Państwa, iż rozpoczęła się budowa drogi gminnej nr 112421L - ul. Świerkowej oraz drogi gminnej nr 112405L - ul. Jałowcowej wraz z budową odwodnienia, kanału technologicznego, oświetlenia oraz zabezpieczeniem i przebudową istniejących sieci elektroenergetycznych w miejscowości Turka, gmina Wólka.

W ramach zadania zaprojektowano kompleksowe roboty budowlane w zakresie branży drogowej, elektrycznej, budowy kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego. 

W ramach robót planuje się roboty rozbiórkowe, wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, wykonanie placu do zawracania w ciągu ul. Świerkowej, budowę chodników i zjazdów z kostki brukowej, budowę skrzyżowań, wykonanie systemu odwodnienia dróg, roboty wykończeniowe w postaci min. wykonania pasów zieleni oraz elementów organizacji ruchu. 


W celu skomunikowania chodników zlokalizowanych po przeciwnych stronach drogi zaprojektowano przejścia dla pieszych, które oznaczono znakami poziomymi i pionowymi D-6 oraz oświetlono. Dla osób niewidomych zaprojektowano kostkę z wypustkami (element ostrzegawczy). 

W ramach zadania zostaną przebudowane dwa skrzyżowania: skrzyżowanie ul. Świerkowej z ul. Jałowcową (droga KDD-G 112405L) oraz ul. Świerkowej z ul. Modrzewiową (droga KDD-G 112417L). Ponadto na skrzyżowaniu ul. Świerkowej z ul. Sosnową (droga KDD-G 112420L) zaprojektowano odtworzenie istniejącej nawierzchni w związku z budową kanalizacji deszczowej. Wzdłuż budowanych odcinków dróg zostanie wykonane standardowe oświetlenie drogowe.


Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 693 459,61 zł.

Wartość zadania wynosi: 3 847 799,45 zł. 

 

Powrót