Tutaj jesteś Aktualności NOWA INWESTYCJA NA HORYZONCIE:...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Zdjęcie ulicy w dzień z chodnikiem, drogowymi znakami, pasami, latarniami i niewielkimi budynkami po bokach.

NOWA INWESTYCJA NA HORYZONCIE: PLANOWANA BUDOWA CHODNIKA I PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 822 STAJE SIĘ FAKTEM

26.03.2024
W celu poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców naszej gminy, wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie będziemy realizować inwestycję w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 822 w miejscowości Wólka i miejscowości Długie (lewa strona drogi). Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 300 00,00 zł. Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 2 000 000,00 zł. Wkład własny w kwocie 700 000,00 zł zostanie po połowie sfinansowany przez Województwo Lubelskie i Gminę Wólka. Dnia 25 stycznia 2024r. została podjęta stosowna uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na ww. zadanie.

Zakres robót w szczególności obejmuje:

  • budowę chodnika o długości ok. 1160m i szerokości 2,2m na przeważającym odcinku,
  • wykonanie przejść dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 822, w obrębie skrzyżowań wraz z wykonaniem azylów dla pieszych,
  • wykonanie przejść dla pieszych przez boczne drogi gminne nr 112473L i nr 112465L oraz przez boczną jezdnie dodatkową, w obrębie ich skrzyżowania z drogą wojewódzką
  • przebudowa zjazdów indywidualnych
  • wykonanie wlotów dróg gminnych nr 112473L oraz nr 112465L na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką
  • wykonanie rowów krytych wraz ze studniami rewizyjnymi
mapa
Powrót