Tutaj jesteś Aktualności Nie leć w kulki i rozlicz się dla Wólki!
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Plakat informacyjny o podatkach z grafikami symbolizującymi różne usługi publiczne, takie jak edukacja, transport, ochrona zdrowia i kultura, podkreślający, że 40% podatków lokalnych finansuje infrastrukturę i usługi dla społeczności.

Nie leć w kulki i rozlicz się dla Wólki!

08.02.2024
Drodzy Mieszkańcy Gminy Wólka,

wszystkim nam zależy na dynamicznym rozwoju i poprawie infrastruktury w okolicy, w której mieszkamy. Potrzebne są nowe, oświetlone drogi, chodniki, obiekty sportowe  i rekreacyjne. Zależy nam na bogatej bazie edukacyjnej, rozwiniętym transporcie publicznym, poprawie bezpieczeństwa czy też atrakcyjnej ofercie kulturalnej. Chcemy, aby gmina Wólka stawała się coraz piękniejsza. 


Obecnie w gminie Wólka mieszka 12 918 mieszkańców. Warto dodać, że liczba narodzin w 2023 roku przewyższyła liczbę zgonów, urodziło się 101 dzieci, a zmarło 79 osób. W zeszłym roku w naszej gminie przybyło 208 nowych mieszkańców. Oczywiście trend wzrostowy dotyczący ilości naszych mieszkańców nie jest jednorazowy. Na przestrzeni 11 lat liczba mieszkańców wzrosła dokładnie o 2 277 osób.


To, że mieszkańców przybywa, świadczy o atrakcyjności naszej gminy, która rozwija się i staje się przyjaźniejsza dla nas, jeśli chodzi o codzienne życie. To oczywiście ogromnie cieszy. Jednak aby utrzymać tak pozytywny trend rozwojowy niezbędny jest stabilny budżet. Potrzeba bowiem nowych miejsc w szkołach, przedszkolach, żłobkach pojawiają się potrzeby związane z rozbudową i poprawą już istniejącej infrastruktury, a więc wzrastają wydatki, także te bieżące, czasem nieprzewidywalne, jak związane z kosztami usuwania awarii czy innych sytuacji kryzysowych. 


W tym miejscu zachęcam wszystkich naszych mieszkańców, aby wsparli nasz wspólny budżet prawidłowym rozliczeniem podatków. 


Chciałbym, abyście Państwo świadomie podjęli decyzję, gdzie trafią Państwa pieniądze, jak zostaną wykorzystane i jakie związane są z tym korzyści. Warto pamiętać, iż z podatku dochodowego, obowiązkowego dla wszystkich pracujących osób, do gminy trafia ok. 40% całkowitej kwoty tego podatku płaconego przez osoby fizyczne (PIT) i niecałe 7% płaconego przez firmy (CIT). Oznacza to, że jeżeli wysokość naliczonego podatku PIT wyniesie 1000 zł, do budżetu gminy wróci blisko 400 złotych od jednego mieszkańca. Niestety nie trafia on automatycznie, musi być spełniony ważny warunek. Ustawa  o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że podatek powinien być rozliczony w urzędzie skarbowym, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika. Pamiętajmy, że dla organu podatkowego adres zameldowania nie ma żadnego znaczenia. Oznacza to, iż pomimo, że jesteście Państwo zameldowani gdzie indziej, to w zeznaniu podatkowym jako aktualne miejsce zamieszkania należy wpisać gminę Wólka. Wtedy prawie 40% odprowadzonego przez Państwa podatku trafi do naszego budżetu.


Powyższe działanie jest bardzo ważne, gdyż wiąże się z konkretnymi korzyściami, jakie  z tego tytułu płyną. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że nasze pieniądze zasilą lokalny budżet, co z kolei przełoży się na poprawę warunków życia w miejscowości, w której zamieszkujemy, w której koncentruje się nasze życie. 

Z poważaniem,

Wójt gminy Wólka

mgr Edwin Gortat

Plakat zawierający tekst i zdjęcie mężczyzny w garniturze, logo gminy oraz tytuł "Drodzy Mieszkańcy Gminy Wólka". Tło ma barwy białe i niebieskie z graficznymi elementami.
Plakat informacyjny o podatkach z grafikami symbolizującymi różne usługi publiczne, takie jak edukacja, transport, ochrona zdrowia i kultura, podkreślający, że 40% podatków lokalnych finansuje infrastrukturę i usługi dla społeczności.
Kolaż zdjęć przedstawiających różnorodne inwestycje infrastrukturalne i budowlane w gminie, z podpisami opisującymi każdy projekt, akcentujący ich ilość i wartość.
Powrót