Tutaj jesteś Aktualności Ponad 55 tys. zł na usunięcie...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Opis alternatywny: Starzejący się azbestowo-cementowy dach faliści o fakturze szarej z wyraźnymi zielonymi porostami.

Ponad 55 tys. zł na usunięcie kolejnego azbestu w Gminie Wólka!

07.02.2024

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest część 2 Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”, wniosek złożony przez Wójta Gminy Wólka do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Lublinie pozytywnie przeszedł wstępną weryfikację oraz Uchwałą Zarządu nr 20/2024 z dna 18.01.2024 r. został wprowadzony na „Listę zadań przewidzianych do dofinansowania w formie dotacji przez WFOŚiGW w Lublinie jeszcze w roku 2024. 

 Wstępna kwota przyznanej dotacji wynosi 55.902,00 zł.

Jest to drugi etap naboru  o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających, w którym Gmina Wólka uzyskała dofinansowanie. W części pierwszej programu zrealizowanej w roku 2023 Gmina Wólka znalazła się wśród 19 gmin z terenu Województwa Lubelskiego, którym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przyznał dotacje na zadania dotyczące usuwania szkodliwego azbestu. Zadanie to zostało zrealizowane przez Gminę Wólka do końca 2023 roku, całkowity koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest wyniósł 120.000,00 zł,  z czego pozyskane dofinansowanie stanowiło kwotę w wysokości 70.000,00 zł.

 

Powrót