Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Napisy z rady gminy, logo gmina wólka, w tle osoby przy komputerach

Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wólka

26.01.2024
Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj.Dz. U z 2023 poz. 40 z późn.zm.) zawiadamiam, że na dzień 26 stycznia 2024 r. (piątek) godz. 15.00, zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Wólka z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Nr 10/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Wólka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

 

Podpis przewodniczącej rady gminy 

    Edyta Dobek

 

 

 

Ustalam  wspólne posiedzenie:

  • Komisji Rewizyjnej,
  • Komisji Budżetowej,
  • Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
  • Komisji Samorządu  i Oświaty,
  • Komisji Skarg Wniosków i Petycji

na dzień 26.01.2024 r. godz. 14.30

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz. U z 2022 poz. 559 )  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

Na podstawie: ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

Informujemy, że sesja Rady Gminy Wólka w dniu 26.01.2024 r. jest rejestrowana w postaci telekonferencji, fotograficznej, zapisu video i zapisu dźwiękowego oraz transmitowana on-line (na żywo) w Internecie w trakcie obrad.

Udział osób uczestniczących w sesji przeprowadzonej zdalnie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku oraz zapisu dźwiękowego utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez: Gminę Wólka na potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

Dla potrzeb zgodnie potrzeby realizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym. wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem.

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie transmisji on-line i nagrań archiwalnych z sesji Rady Gminy w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube itp. oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Gminy Wólka. Wizerunek, zapis video i dźwiękowy, osób przetwarzany na potrzeby realizacji ustawy o samorządzie gminnym nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej oraz nie będzie naruszał w inny sposób dóbr osobistych osób uczestniczących w sesji.

 

 

Powrót