Tutaj jesteś Aktualności Dotacja celowa dla gminy Wólka na...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Logo gmina wólka w tle dokumenty

Dotacja celowa dla gminy Wólka na zabezpieczenie osuwisk

29.11.2023
Gmina Wólka otrzymała dofinansowanie w wysokości 184 992,00 zł w formie dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn. Zabezpieczenie osuwisk wzdłuż drogi gminnej nr 106099L w miejscowości Łysaków gmina Wólka w km roboczym drogi od 0+330 do km 0+750 wraz z zagospodarowaniem wody opadowej zagrażającej podmywaniu skarp osuwiska w km roboczym od 0+ 177 do km 0+750". Koszt wykonania dokumentacji 231 240,00 zł.

Dotację celowa udzielona została przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie.

Powrót