Tutaj jesteś Aktualności Gmina Wólka otrzymała dofinansowanie...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Baner promocyjny "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg" z ikonami i tekstem dotyczącym inwestycji w infrastrukturę drogową, bezpieczeństwo i dostępność dróg.

Gmina Wólka otrzymała dofinansowanie na remont drogi nr 112462L w miejscowości Turka

23.11.2023
Z wielką przyjemnością przekazujemy Państwu kolejne bardzo dobre wieści. Nasze starania o pozyskanie środków na rozwój infrastruktury drogowej zakończyły się sukcesem - Gmina Wólka otrzymała dofinansowanie na remont drogi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat, przy kontrasygnacie Skarbnik Pani Agnieszki Flis, dnia 6 października br. podpisał umowę na dofinansowanie w wysokości 101 130,20 zł. Zostanie ono przeznaczone na remont drogi gminnej nr 112462L w miejscowości Turka na odcinku od km 0+012 do km 0+404

Zakres robót w szczególności obejmuje:

  • remont odcinka drogi o długości około 392m i szerokość jezdni bitumicznej
    3,6m,
  • wykonanie frezowania korekcyjnego na całym odcinku na gł. do 3 cm,
  • ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej na całym odcinku gr. 4cm,
  • uzupełnienie pobocza o szerokości szer. 0,75m i zjazdów kruszywem łamanym,
  • wykonanie oznakowania pionowego,
  • regulacja wysokościowa studzienek zaworów wodociągowych (3 szt.) i włazów studni kanalizacyjnych (2 szt.) kolidujących z remontowaną drogą,
  • czyszczenie rowów około 70m i przepustów 38m

Wartość zadania wynosi: 237 744,34 zł.

Asfaltowa droga z pochyleniem ku dołowi, otoczona drzewami i ogrodzeniami, prowadzi w kierunku niebieskiego nieba bez chmur. Po lewej stronie widoczne są elementy metalowej bramy i zielonej roślinności.
Alternatywny opis zdjęcia: Baner promocyjny z tekstem "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg" wyróżniony na tle drogi. Z lewej strony wypisane korzyści takie jak infrastruktura, bezpieczeństwo i inwestycje.
Powrót