Tutaj jesteś Aktualności Kwalifikacja wojskowa 2023
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Wojskowi

Kwalifikacja wojskowa 2023

17.04.2023
Kwalifikacja wojskowa odbywa się co roku, zawsze wiosną. Wezwanie przed tegoroczną komisję otrzymają przede wszystkim młodzi mężczyźni urodzeni w 2004 roku oraz kobiety, które mają wykształcenie np. w zawodach medycznych. Celem kwalifikacji jest ocena stanu zdrowia, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i nadania odpowiedniej kategorii.

Kwalifikacja wojskowa w Lublinie

Na terenie powiatu lubelskiego kwalifikacja wojskowa 2023 rozpocznie się 17 kwietnia  
i będzie trwała do 12 czerwca, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 2,4,5 maja i 9 czerwca 2023r.

Kwalifikacja Wojskowa dla Gminy Wólka odbędzie  się w dniach 17-19 kwietnia 2023r.

w Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie

pod adresem: ul. Czechowska 2 w Lublinie

W przypadku braku możliwości stawienia się na komisję w wyznaczonym terminie można
się stawić w innym terminie, ale jeszcze w trakcie trwania komisji. Taki fakt należy zgłosić do przedstawiciela, który wystawił wezwanie.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  • posiadaną dokumentację medyczną - jeśli nosisz szkła korekcyjne (okulary lub soczewki kontaktowe) przynieś ze sobą dokumenty od lekarza potwierdzające wadę wzroku);
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki. 

Osoby przewlekle chore powinny zabrać ze sobą dokumentację medyczną np. wyniki badań, orzeczenia, karta pobytu w szpitalu, opis choroby, zaświadczenie itp.

Co grozi za niestawienie się do kwalifikacji wojskowej?

Stawienie się na komisji jest obowiązkowe. W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej nakłada się grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej.

Powrót