Tutaj jesteś Aktualności Sprzedaż węgla AKTUALIZACJA
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

węgiel

Sprzedaż węgla AKTUALIZACJA

24.02.2023
Gmina Wólka informuje, że nadal prowadzona jest sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Na uprawnione gospodarstwo domowe przypadają limity zakupów maksymalnie 3 tony: 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku  oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku. W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony to ilość węgla niezakupionego do końca 2022 r. powiększa limit na rok 2023. Zatem osoby, które przed końcem 2022 roku kupiły na przykład 1 tonę węgla, mają jeszcze prawo do zakupu 2 ton. Mieszkańcy, którzy pierwszy raz chcą kupić węgiel za pośrednictwem gminy, mają do wykorzystania pełny limit 3 ton.

W związku z licznymi rezygnacjami z zakupu węgla przez mieszkańców, już po złożeniu zamówienia przez gminę w Lubelskim Węglu "Bogdanka", od tej pory warunkiem zakupu surowca jest wcześniejsza płatność za węgiel. Na tej podstawie gmina zamówi kolejne transporty i będzie rozdysponowywać surowiec według kolejności wpłat. Zasada ta dotyczy zarówno węgla orzech, groszek jak i ekogroszek. Pozostałe warunki zakupu węgla nie uległy zmianom.

Prawo do preferencyjnego zakupu mają mieszkańcy Gminy Wólka z gospodarstw domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. Gospodarstwo domowe, które w sezonie grzewczym 2022-2023 kupiło już co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2000 zł za tonę (na przykład internetowo w sklepie PGG, Bogdance itp.) nie ma prawa do zakupu węgla w cenie preferencyjnej. 

Jak kupić węgiel

Na stronie internetowej Gminy opublikowany jest wniosek o zakup preferencyjny węgla w cenie 1 850,00 zł za tonę, który należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Wólka. Cena nie obejmuje kosztów transportu ze składu węglowego do gospodarstwa domowego (na życzenie kupującego usługa dodatkowo płatna w składzie węglowym).

Wniosek o zakup można składać na piśmie w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Wólka w godzinach pracy urzędu: od 7:30 do 15:30 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Adres skrzynki na platformie ePUAP: /GminaWolka/skrytka.

Z osobami, których wnioski o preferencyjny zakup węgla zostaną pozytywnie zweryfikowane skontaktuje się pracownik Urzędu Gminy. Po otrzymaniu informacji od pracownika Urzędu Gminy Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać płatności:

  • w przypadku zakupu 0,5 t – w wysokości 925,00 zł
  • w przypadku zakupu 1 t – w wysokości 1 850,00 zł
  • w przypadku zakupu 1,5 t – w wysokości 2 775,00 zł 

Jako odbiorcę należy wskazać: Urząd Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane. Rachunek bankowy nr 

73 8689 0007 6500 0108 2000 1970

w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy z dopiskiem zakup węgla

W sprawie odbioru węgla z mieszkańcami kontaktuje się przedsiębiorca dystrybuujący węgiel na terenie gminy i ustala termin oraz sposób odbioru węgla, tj. firma: DIAMENT  S.C, ul. J. Kasprowicza 83, 20-258 Lublin.

 

UWAGA!!!

Aby przeciwdziałać ewentualnym próbom oszustw telefonicznych  pracownik Urzędu Gminy 

poza zapytaniem o imię i nazwisko (wpisane we wniosku) oraz ustaleniem terminu i zasad zakupu węgla nie ma prawa pytać o numer dowodu osobistego, nr PESEL lub podawać numeru konta do przelewu. Każde takie pytanie MOŻE BYĆ PRÓBĄ OSZUSTWA i należy natychmiast zgłaszać takie przypadki.

Ikona docxWNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA - EKOGROSZEK, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [38.94 KB]

Ikona pdfWNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA - EKOGROSZEK, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [239.18 KB]

Ikona docxWNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [39.11 KB]

Ikona pdfWNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [240.58 KB]

Powrót