Tutaj jesteś Aktualności Sprzedaż węgla – Ekogroszek
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Węgiel

Sprzedaż węgla – Ekogroszek

27.01.2023
W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Aktywów Państwowych w zasadach podpisywania umów z „podmiotem wprowadzającym”, gmina ma możliwość podpisania drugiej umowy z „podmiotem wprowadzającym” mogącym zapewnić dostawy brakującego sortymentu.

Gmina Wólka do dnia 15 lutego 2023r. zbiera wnioski  o zakup preferencyjny węgla w sortymencie EKOGROSZEK.

Wniosek o zakup można składać na piśmie w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Wólka w godzinach pracy urzędu: od 7:30 do 15:30 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Adres skrzynki na platformie ePUAP: /GminaWolka/skrytka.

 

Prawo do preferencyjnego zakupu mają mieszkańcy Gminy Wólka z gospodarstw domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. Gospodarstwo domowe, które w sezonie grzewczym 2022-2023 kupiło już co najmniej 3 tony węgla w cenie niższej niż 2000 zł za tonę (na przykład internetowo w sklepie PGG, Bogdance itp.)  nie ma prawa do zakupu węgla w cenie preferencyjnej. 

 

Na uprawnione gospodarstwo domowe przypadają limity zakupów maksymalnie 3 tony: 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku  oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku. W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony to ilość węgla niezakupionego do końca 2022 r. powiększa limit na rok 2023.

 

Ikona docxWNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA EKOGROSZEK, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [38.94 KB]

Ikona pdfWNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA EKOGROSZEK, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [239.18 KB]

Powrót