Tutaj jesteś Aktualności OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Grafika napis na niebieskim tle z logo Gminy - napis OGŁOSZENIE

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH O CHARAKTERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU W 2023 R.

20.01.2023
Zarząd Powiatu w Lublinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2023 roku. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w załączonych dokumentach:

 

Uchwała Nr 985/2023 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 12 stycznia 2023 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2023 roku

 

Załącznik nr 1 Wzór oferty realizacji zadania publicznego 

 

Załącznik nr 2 Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

 

Załącznik nr 3 Wykaz przeprowadzonych zadań o charakterze kulturalnym/sportowym z ostatnich trzech lat poprzedzających złożenie oferty

Ikona docOgłoszenie konkursu na realizacje zadań publicznych 2023, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [102.00 KB]

Ikona docxZałącznik nr 1 Wzór oferty realizacji zadania publicznego , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [55.93 KB]

Ikona docxZałącznik nr 2 Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [40.85 KB]

Ikona docZałącznik nr 3 Wykaz przeprowadzonych zadań o charakterze kulturalnym/sportowym z ostatnich trzech lat poprzedzających złożenie oferty, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [40.50 KB]

Ikona docZaproszenie do komisji konkursowych, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [42.00 KB]

Ikona docxFormularz zgłoszenia do komisji konkursowej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [24.29 KB]

Ikona docxKlauzula informacyjna, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.85 KB]

 

 

Oferty, sporządzone wg wzoru określonego w ww. rozporządzeniu (załącznik nr 1 do Ogłoszenia) należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 6 lutego 2023 r. do godz. 15:00. 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego

Powrót