Tutaj jesteś Aktualności Sprzedaż węgla
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

węgiel

Sprzedaż węgla

09.01.2023
Informujemy, że od 2 stycznia 2023 r. ruszył nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla dla tych, którzy ich dotychczas nie złożyli. Prawo do preferencyjnego zakupu mają mieszkańcy Gminy Wólka z gospodarstw domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. Gospodarstwo domowe, które w sezonie grzewczym 2022-2023 kupiło już co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2000 zł za tonę (na przykład internetowo w sklepie PGG, Bogdance itp.) nie ma prawa do zakupu węgla w cenie preferencyjnej.

 

Na uprawnione gospodarstwo domowe przypadają limity zakupów maksymalnie 3 tony: 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku  oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku. W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony to ilość węgla niezakupionego do końca 2022 r. powiększa limit na rok 2023.

 

Jak kupić węgiel

Na stronie internetowej Gminy opublikowany jest wniosek o zakup preferencyjny węgla w cenie 1 850,00 zł za tonę, który należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Wólka. Cena nie obejmuje kosztów transportu ze składu węglowego do gospodarstwa domowego (na życzenie kupującego usługa dodatkowo płatna w składzie węglowym).

 

Wniosek o zakup można składać na piśmie w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Wólka w godzinach pracy urzędu: od 7:30 do 15:30 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Adres skrzynki na platformie ePUAP: /GminaWolka/skrytka.

 

Z osobami, których wnioski o preferencyjny zakup węgla zostaną pozytywnie zweryfikowane skontaktuje się pracownik Urzędu Gminy. Po otrzymaniu informacji od pracownika Urzędu Gminy Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać płatności:

  • w przypadku zakupu 0,5 t – w wysokości 925,00 zł
  • w przypadku zakupu 1 t – w wysokości 1 850,00 zł
  • w przypadku zakupu 1,5 t – w wysokości 2 775,00 zł 

 

Jako odbiorcę należy wskazać: Urząd Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane. Rachunek bankowy nr

73 8689 0007 6500 0108 2000 1970

w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy z dopiskiem zakup węgla

 

Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym gminy z mieszkańcami kontaktuje się przedsiębiorca dystrybuujący węgiel na terenie gminy i ustala termin oraz sposób odbioru węgla, tj. firma: DIAMENT  S.C, ul. J. Kasprowicza 83, 20-258 Lublin.

 

UWAGA!!!

Aby przeciwdziałać ewentualnym próbom oszustw telefonicznych  pracownik Urzędu Gminy
poza zapytaniem o imię i nazwisko (wpisane we wniosku) oraz ustaleniem terminu i zasad zakupu węgla nie ma prawa pytać o numer dowodu osobistego, nr PESEL lub podawać numeru konta do przelewu. Każde takie pytanie MOŻE BYĆ PRÓBĄ OSZUSTWA i należy natychmiast zgłaszać takie przypadki.

 

Ikona docxWniosek o zakup preferencyjny węgla, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [39.23 KB]

Ikona pdfWniosek o zakup preferencyjny węgla, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [240.58 KB]

Powrót