Tutaj jesteś Aktualności INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKAZU SPALANIA...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Palenie w kominku

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKAZU SPALANIA ODPADÓW W PIECACH

02.12.2022
W związku  z rozpoczynającym się sezonem grzewczym i częstymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach przypominamy, że obowiązuje  ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu, ale co najważniejsze to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów, paląc śmieci w domowym piecu.

Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia wytwarzane w czasie palenia śmieci powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe. Spalając śmieci, zatruwamy nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Paląc śmieci w piecu, niszczymy przewody kominowe poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu, a nawet zatrucia czadem.

DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ŚMIECI !

 

 NIE WOLNO SPALAĆ:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,

 • zużytych opon i innych odpadów z gumy,

 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,

 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,

 • sztucznej skóry,

 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,

 • opakowań po farbach i lakierach,

 • pozostałości farb i lakierów,

 • plastikowych toreb z polietylenu,

 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych

 • zmieszanych odpadów komunalnych

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metodach odzysku, dopuszcza spalanie do celów grzewczych wyłącznie tych odpadów, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko. Są to:

 • papier, tektura i drewno,

 • opakowania z papieru, tektury i drewna,

 • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,

 • odpady kory i korka

 • trociny, wióry i ścinki

W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2018.992 ze zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny Za spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów grożą sankcje nawet do 5000 zł. To jednak najmniejsza kara, bo cennym zdrowiem zapłacimy za to my wszyscy. W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy Wólka  apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich.

 

Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom, którzy reagują na niewłaściwe gospodarowanie odpadami oraz dbając o jakość powietrza postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają ich w domowych piecach i ogniskach.

Pamiętajmy, że przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać na Policję. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po zaobserwowaniu spalania odpadów podając dokładną lokalizację zdarzenia.

 

CHRONIĄC ŚRODOWISKO CHRONIMY NASZE ZDROWIE I ŻYCIE !!!

 

Powrót