Tutaj jesteś Aktualności Informacja o zakupie węgla od gminy...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

węgiel

Informacja o zakupie węgla od gminy po preferencyjnej cenie

16.11.2022
Prawo do preferencyjnego zakupu mają mieszkańcy Gminy Wólka z tych  gospodarstw domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. Weryfikacji tego prawa dokona Urząd Gminy Wólka we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wólce poprzez sprawdzenie czy na dane gospodarstwo domowe wypłacono dodatek węglowy lub czy istnieje prawo do otrzymania dodatku węglowego (np. wnioski złożone, lecz jeszcze niewypłacone).

Gospodarstwo domowe, które w sezonie grzewczym 2022-2023 kupiło już co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2000 zł za tonę (na przykład internetowo w sklepie PGG, Bogdance itp.)  nie ma prawa do zakupu węgla w cenie preferencyjnej. 

 

Na uprawnione gospodarstwo domowe przypadają limity zakupów 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku  oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku.

 

Jak kupić węgiel

Na stronie internetowej Gminy opublikowany jest wniosek o zakup preferencyjny węgla
w cenie 1850,00 zł za tonę, który należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Wólka. Cena nie obejmuje kosztów transportu ze składu węglowego do gospodarstwa domowego (na życzenie kupującego usługa dodatkowo płatna w składzie węglowym).

 

Wniosek o zakup można składać na piśmie w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Wólka
w godzinach pracy urzędu: od 7:30 do 15:30 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Adres skrzynki na platformie ePUAP: /GminaWolka/skrytka

 

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia.

Urząd Gminy Wólka po pozytywnej weryfikacji skontaktuje się telefonicznie z Mieszkańcem (na podany we wniosku numer telefonu).

 

Po weryfikacji wniosku Mieszkaniec będzie musiał dokonać płatności na konto bankowe
nr 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010, w tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię wnioskodawcy zakupu preferencyjnego oraz dopisek zakup węgla

 

Po dokonaniu płatności zostanie wystawiony dokument uprawniający do odbioru węgla ze składu. Dokument uprawniający do odbioru węgla wydawany będzie jednokrotnie, w jednym egzemplarzu.

 

Na dzień 15.11.2022 r. paliwo stałe przeznaczone do zakupu preferencyjnego nie jest dostępne.

Informacja o dostępności węgla przeznaczonego do zakupu preferencyjnego będzie udostępniania przez pracowników Urzędu Gminy, w biuletynie informacji publicznej Gminy Wólka i na stronie internetowej Gminy Wólka, www.wolka.pl.

 

UWAGA!!!

Aby przeciwdziałać ewentualnym próbom oszustw telefonicznych  pracownik Urzędu Gminy poza zapytaniem o imię i nazwisko (wpisane we wniosku) oraz ustaleniem terminu i zasad zakupu węgla nie ma prawa pytać o numer dowodu osobistego, nr PESEL lub podawać numeru konta do przelewu. Każde takie pytanie MOŻE BYĆ PRÓBĄ OSZUSTWA i należy natychmiast zgłaszać takie przypadki.

Ikona docxWniosek o zakup preferencyjny węgla, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [39.23 KB]

Ikona pdfWniosek o zakup preferencyjny węgla, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [240.58 KB]

Powrót