Tutaj jesteś Aktualności UWAGA Dodatek węglowy – zmiany w...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Węgiel

UWAGA Dodatek węglowy – zmiany w warunkach przyznawania

15.11.2022
Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wprowadzono zmiany w przyznawaniu dodatku węglowego.

Dodatek przysługuje w przypadku gdy:

  • pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe,

  • w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania,

  • którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

Zmiany wprowadzone do ustawy wskazują, że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed 3 listopada br., stosowane będą przepisy znowelizowane.

Osoby, które otrzymały decyzje odmowne lub wydane zostały postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu zamieszkiwania kilku rodzin pod jednym adresem mogą złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce:

  • osobiście – Jakubowice Murowane 8,

  • poprzez platformę ePUAP,

  • pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolce, 20 – 258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8.

 

Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2022 r.

Powrót