Tutaj jesteś Aktualności Ruszył Program „Ciepłe mieszkanie”
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Infografika z napisami

Ruszył Program „Ciepłe mieszkanie”

25.10.2022
Gmina Wólka uruchomiła nabór wniosków do Programu „Ciepłe mieszkanie” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w ramach którego mieszkańcy mogą ubiegać się o środki na wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe na inne bardziej ekologiczne systemy.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych na terenie Gminy poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele lokali z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe, spełniający określone kryteria dochodowe, od których uzależniona jest wysokość wsparcia:

  • do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny, dla osób, których roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł;
  • do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
  • do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub posiadających ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Dofinansowanie przysługuje do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe na: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego systemu ogrzewania. Dodatkowo, oprócz wymiany źródła ciepła, uczestnicy programu będą mogli wykonać nową instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Do kosztów objętych dofinansowaniem kwalifikuje się także koszt przygotowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Wnioski należy składać w tutejszym Urzędzie Gminy Wólka, parter – Biuro Podawcze w terminie do 30 listopada br.

W kolejnym etapie Gmina oszacuje liczbę osób zainteresowanych udziałem w programie oraz określi rodzaj oczekiwanego wsparcia. Będzie to podstawa do wystąpienia o dofinansowanie w określonej wysokości do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Ikona docxWniosek - Ciepłe mieszkania, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [22.41 KB]

Powrót