Tutaj jesteś Aktualności Fotowoltaika w Gminie Wólka 2022. PGE...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Panele fotowoltaiczne podpisanie umowy

Fotowoltaika w Gminie Wólka 2022. PGE Przesyła umowy na nowych zasadach rozliczania. Sprawdź, jak korzystnie rozliczyć się z PGE.

29.08.2022
Poniższa informacja skierowana jest do osób u których w roku 2022 montowana była instalacja fotowoltaiczna za pośrednictwem Gminy Wólka w ramach projektu „OZE w gminie Wólka - Etap II montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, pieców na biomasę, i ogniw fotowoltaicznych” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W związku z otrzymywaniem przez Państwo pism od PGE Obrót S.A. z załączonym Wykazem zmian w umowie oraz załącznikami do Wykazu, informujemy że odesłanie do PGE Obrót S.A. wyżej wymienionych dokumentów będzie równoznaczne z zawarciem umowy na nowych, niekorzystnych dla Państwa zasadach rozliczania.

 

Co należy zrobić, aby zawrzeć umowę na korzystnych zasadach rozliczania:

  1. Zadzwonić do PGE Obrót S.A. nr kontaktowy: 422 222 222 (należy przygotować imię, nazwisko, adres, numer PESEL oraz indywidualny numer PPE klienta, który można znaleźć między innymi na fakturach VAT przesyłanych przez PGE)
  2. Poinformować że:
    1. Zamontowana instalacja fotowoltaiczna była montowana, za pośrednictwem Gminy Wólka, poprzez projekt „OZE w gminie Wólka - Etap II montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, pieców na biomasę, i ogniw  fotowoltaicznych” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
    2. Umowa z Gminą Wólką na montaż instalacji fotowoltaicznej, została zawarta przed dniem  31 marca 2022.
    3. Oświadczenie Klienta o statusie prosumenta energii odnawialnej (dotyczące podpisania   umowy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej została zawarta z jednostką samorządu terytorialnego przed dniem 31 marca 2022) zostało złożone do PGE Obrót S.A.

Po spełnieniu powyższych warunków Państwa zgłoszenie zostanie zarejestrowane przez PGE Obrót S.A., a następnie zostaną do Państwa przysłane nowe warunki, na korzystniejszych zasadach rozliczania.

Brak reakcji w tej sprawie będzie skutkował rozliczaniem na niekorzystnych zasadach rozliczania.

 

O starych i nowych zasadach rozliczania mogą przeczytać Państwo na stronie:

https://pgedystrybucja.pl

w zakładce  O Spółce /  Aktualności / Obsługa przyłączania mikroinstalacji w związku z nowymi zasadami rozliczania Prosumentów od 01.04.2022 r.

 https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/obsluga-przylaczania-mikroinstalacji-w-zwiazku-z-nowymi-zasadami-rozliczania-prosumentow-od-01.04.2022-r

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 81 478 17 62 – Referat infrastruktury Urzędu Gminy Wólka lub osobiście w pokoju nr 24 UG Wólka.

 

Powrót