Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na spotkania...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Logo LGD Kraina Wokół Lublina

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” na lata 2023-2027 (LSR)

19.07.2022
Uprzejmie zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Zaproszenie skierowane jest  do mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” tj. gmin:  BEŁŻYCE, BYCHAWA, BORZECHÓW, GARBÓW, GŁUSK, JABŁONNA, JASTKÓW, KONOPNICA, KRZCZONÓW, NIEDRZWICA DUŻA, NIEMCE, STRZYŻEWICE, WÓLKA, WYSOKIE, ZAKRZEW, w tym: członków LGD „Kraina wokół Lublina”, lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

Spotkania mają charakter otwarty. Przeprowadzone będą metodą warsztatów partycypacyjnych.

Tematem spotkań będzie:

  • Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych badań i analiz dotyczących obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”.
  • Analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń związanych z obszarem LGD „Kraina wokół Lublina”
  • Określenie grup oraz podmiotów szczególnie istotnych z punktu widzenia wsparcie kierowanego w ramach  podejścia  LEADER za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina”.
  • Określenie kierunków rozwoju obszaru oraz celów, przedsięwzięć i wskaźników zaplanowanych w LSR dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina na lata 2023-2027.
  • Analiza obszarów tematycznych szczególnie istotnych w podejściu

LEADER: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz tworzenie partnerstw w realizacji LSR.

Spotkania odbywać się będą na terenie każdej z gmin członkowskich LGD „Kraina wokół Lublina” według  zamieszczonego  poniżej harmonogramu.


HARMONOGRAM SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Z MIESZKAŃCAMI

GMINA

MIEJSCE SPOTKANIA

TERMIN I GODZINA

1.

Bełżyce

Centrum Usług Społecznych, Bełżyce, ul. Fabryczna
2b, sala konferencyjna Ip.

19. 07.2022, godz. 16:00 - 19:00

2.

Borzechów

Gminna Biblioteka Publiczna, Borzechów 1, 24-224 Borzechów

26.07.2022, godz. 16:00 - 19:00

3.

Bychawa

Bychawskie Centrum Kultury Marszałka J. Piłsudskiego
34, 23-100 Bychawa

21.07.2022, godz. 16:00 - 19:00

4.

Garbów

Dom Strażaka, 21-080 Garbów

27.07.2022, godz. 16:00 - 19:00

5.

Głusk

Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1, Dominów,  20-388 Lublin

18.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

6.

Jabłonna

Urząd Gminy Jabłonna
Jabłonna-Majątek 22
23-114 Jabłonna-Majątek

02.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

7.

Jastków

Urząd Gminy Jastków, ul. Chmielowa 3,              21-002
Panieńszczyzna

04.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

8.

Konopnica

Urząd Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz

09.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

9.

Krzczonów

Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Żeromskiego
11, 23-110 Krzczonów

11.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

10.

Niedrzwica Duża

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy
Dużej, ul. Lubelska 10, 24-220 Niedrzwica Duża

16.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

11

Niemce

Klub Seniora, ul. Parkowa 4, 21-025 Niemce

02.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

12

Strzyżewice

Dworek Kołaczkowskich w Strzyżewicach, Strzyżewice 108, 23-107 Strzyżewice

23.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

13

Wólka

Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Wólka

25.08.2022, godz. 16:00 - 19:00

14

Wysokie

Biblioteka Gminna, Wysokie, ul. Rynek Jabłonowskich 3, 23-145 Wysokie

05.09. 2022, godz. 16:00 - 19:00

15

Zakrzew

Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew

07.09.2022, godz. 16:00 - 19:00

Powrót