Tutaj jesteś Aktualności STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Napis STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY WÓLKA NA LATA 2023 - 2033

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY WÓLKA NA LATA 2023 - 2033

19.05.2022
ROZPOCZYNAMY PRACĘ NAD STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY WÓLKA NA LATA 2023 - 2033

Strategia to najważniejszy dokument programowy samorządu dotyczący sfery życia społecznego, w tym problemów i potrzeb społecznych. Zawiera diagnozę sytuacji lokalnej oraz cele i konkretne działania, ukierunkowane na wspieranie mieszkańców w codziennym życiu. Obejmuje m.in. kwestie związane z rodzinami, osobami z niepełnosprawnością, dziećmi i młodzieżą, czy seniorami. Pozwala systematycznie i planowo realizować konkretne działania i pozyskiwać fundusze zewnętrzne.

Decyzją Wójta Gminy powołany został zespół ds. opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wólka na lata 2023 – 2033” złożony z przedstawicieli jednostek publicznych oraz służb medycznych. Zadaniem zespołu będzie wypracowanie założeń do strategii i opracowanie projektu dokumentu. Dokument ma powstać przy szerokim udziale i dialogu z mieszkańcami naszej gminy, zgodnie z wdrażanym w naszym samorządzie procesem aktywizacji mieszkańców w sprawach publicznych.

W związku z powyższym do udziału w pracach nad strategią zapraszam wszystkich zainteresowanych. Osobą upoważnioną do udzielania szczegółowych informacji na temat strategii jest Pani Anna Modrzejewska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce, tel. 81 478 17 50.

Powrót