Tutaj jesteś Aktualności PISMO POWIATOWEGO URZĄDU PRACY W...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Kawąłek ulotki

PISMO POWIATOWEGO URZĄDU PRACY W LUBLINIE

25.03.2022
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że dysponujemy środkami na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz wspieranie pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy. Aktualnie realizujemy dwa projekty pozakonkursowe dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, tj.; „Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim VII" w ramach RPO WL 2014-2020 oraz _"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubelskim (VI)" w ramach POWER 2014-2020 w ramach których możemy udzielać również wsparcia osobom, które zakończyły udział w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach projektów RPO, a także obywatelom Ukrainy.
W ramach w/w projektów posiadamy środki na realizację staży zawodowych oraz szkoleń zawodowych, dzięki którym uczestnicy uzyskują kompetencje lub kwalifikacje ułatwiające wejście bądź powrót na rynek pracy. Uczestnicy w/w projektów mają również możliwość podjęcia pracy poprzez refundację części wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych, oraz mogą zostać zatrudnieni w ramach doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy, a także uzyskać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy mającej na celu pomoc w skutecznym wejściu bądź powrocie na rynek pracy mieszkańców naszego Powiatu. Mając na uwadze obecną sytuację, jaką jest wprowadzony stan pandemii koronawirusa, tym bardziej zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Wierzymy w to, iż nasze wsparcie poprawi sytuację ekonomiczną osób i pozytywnie wpłynie na życie codzienne a także złagodzi negatywne skutki bezrobocia wywołane wystąpieniem COVID-1 9.

 

Prosimy o informowanie o naszych działaniach osób korzystających z Państwa pomocy. W załączeniu przesyłamy ulotki z informacjami na temat w/w projektów. Serdecznie dziękujemy za współpracę i pomoc w realizacji zadań mających na celu wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym także osób z niepełnosprawnością.

 

Ikona pdfPismo w formie skanowanej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [376.29 KB]

Ikona pdfUlotka - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubelskim (VI), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [640.50 KB]

Ikona pdfUlotka - Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim (VII), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.04 MB]

Ulotka

ulotka

Powrót