Tutaj jesteś Aktualności Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

logo Lubelska kuźnia talentów

Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II

16.03.2022
Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium w terminie od 21 do 31 marca 2022 r. w ramach programu stypendialnego: „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II"
Logotypy unijne
 
 
Program skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych lub z przedmiotów ogólnych: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęli naukę w formie dziennej, w szkołach zawodowych tj: szkołach branżowych, technikach, szkołach policealnych lub szkołach artystycznych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) oraz którzy spełniają wymagane regulaminem kryteria. 
 
Program zakłada przyznanie 70 stypendiów na okres od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r., w kwocie 350 zł miesięcznie -najzdolniejszym uczniom, którzy uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
 
Szczegółowe informacje, w tym regulamin przyznawania stypendiów, instrukcja oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce Stypendia. 
 
W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie tel. (81) 47 81 459; (81) 44 16 709; (81) 44 16 713; (81) 44 16 716 
 
Wnioski o przyznanie stypendium można składać:
  • przez placówkę pocztową na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
  • osobiście w punktach kancelaryjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
  • w formie dokumentu elektronicznego - opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
Projekt realizowany w ramach Działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 12 Osi priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Powrót