Tutaj jesteś Aktualności Podsumowanie projektu „Akademia...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Dziecko przy laptopie

Podsumowanie projektu „Akademia kluczowych kompetencji II”

30.06.2021
Wsparcie dla uczniów: 
Zajęcia w formie stacjonarnej oraz zajęcia w formie zdalnej (w związku z epidemią COVID-19)
Zajęcia w klasach I-III 
 • Zajęcia matematyczno-przyrodnicze z metodą eksperymentu 
 • Zajęcia rozwijające umiejętności posługiwania się językiem obcym – język angielski 
 • Zajęcia Szkoła Młodego Programisty
Zajęcia w klasach IV-VI
 • Zajęcia matematyka metodą eksperymentu 
 • Zajęcia przyroda metodą eksperymentu 
 • Zajęcia rozwijające umiejętności posługiwania się językiem obcym – język angielski 
 • Zajęcia „Młody Przedsiębiorca"
 • Zajęcia Szkoła Młodego Programisty
Zajęcia w klasach VII-VIII
 • Zajęcia matematyczno-przyrodnicze 
 • Matematyka 
 • Biologia 
 • Chemia 
 • Fizyka 
 • Zajęcia „Młody Przedsiębiorca
 • Zajęcia rozwijające umiejętności posługiwania się językiem obcym – język angielski 
W ramach projektu prowadzone były zajęcia indywidualne z psychologiem, pedagogiem i logopedą. 
 
Podczas zajęć uczniowie korzystali z materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. 
 
Zajęcia wyjazdowe dla uczniów do Centrum Nauki Kopernika oraz Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. 
 
Wsparcie dla Szkół 
 
Szkoła Podstawowa w Sobianowicach i Szkoła Podstawowa w Turce. 
 
wyposażenie szkolnej pracowni poradniczej – zakup pomocy i materiałów dydaktycznych.
wyposażenie sali komputerowej – zakup: 43 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, aparatu cyfrowego. 
wyposażenie pracowni anglistycznej: zakup: multimedianalnego-interaktywnego program do wykorzystania podczas zajęć z języków obcych
 
Ponadto w ramach projektu zostały zakupiony „System do zbierania i aktualizowania odpowiedzi umożliwiającego nauczanie na odległość”. 
 
Wsparcie dla nauczycieli 
 
 • Szkolenia z zakresu korzystanie z nowych technologii ICT w edukacji szkolnej
 • Szkolenia z zakresu jak pracować z Uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym  z wykorzystaniem  elementów Metody Marii Montessori
 • Studnia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej 
 • Podyplomowe studia z zakresu administrowanie sieciami komputerowymi
 
Projekt współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
 
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
 
Działanie: 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 
Projekt był realizowany w okresie: 01. 10.2018 r. - 30.06.2021 r.
Logotypy unijne
Powrót