Tutaj jesteś Aktualności NOWE STAWKI Z TYTUŁU OPŁATY ZA...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Logo Gminy na tle dokumentów

NOWE STAWKI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOPSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LISTOPADA 2021 R.

14.10.2021
Informujemy Państwa o zmianach w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały od 1 listopada 2021r. i są wynikiem podjętych przez Radę Gminy Wólka uchwał:

 

Uchwały wprowadzają nowe stawki opłaty, które począwszy od 1.11.2021r. wynoszą:

  1. 30 zł od osoby/miesiąc dla mieszkańców nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej
  2. 26 zł od osoby/ miesiąc dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej (bloki)

Nowa stawka dla właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym począwszy od 1.11.2021r. będzie wynosiła  24 zł od osoby /miesiąc.

Stawka podwyższona w wysokości 90 zł od osoby miesięcznie będzie stosowana w przypadkach  zgłoszenia przez firmę odbierającą odpady złego segregowania odpadów lub jego braku, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego zgodnie z ordynacją podatkową.

NOWA ULGA DLA MIESZKAŃCÓW OD 1 LISTOPADA 2021R.

Uchwała Nr XLI.238.2021 RADY GMINY WÓLKA z dnia 23 września 2021r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza nową ulgę dla mieszkańców, która będzie obowiązywała począwszy od 1 listopada 2021r.

Uchwała zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia                   5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020r., poz. 1348 z późn. zm). Zwolnienie wynosi 4 zł od każdego członka rodziny wielodzietnej.

Zgodnie z ww. ustawą przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Rodzina wielodzietna musi zamieszkiwać na terenie nieruchomości w Gminie Wólka, płacić opłatę za wszystkich członków. To pozwoli odjąć uchwaloną ulgę od stawki wykazanej w deklaracji.

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkuje rodzina wielodzietna w celu skorzystania z ulgi winien złożyć nową deklarację. Aby ulga mogła być zastosowana już od listopada 2021r. deklaracja winna być złożona najpóźniej do 10 grudnia 2021r.

Rodziny wielodzietne zamieszkujące w blokach powinny o tym fakcie poinformować swojego zarządcę, który wykazuje takie osoby w oddzielnej rubryce deklaracji po stawce z uwzględnieniem ulgi.

 

Stawki dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkuje rodzina wielodzietna będą wynosić: 

  1. 26 zł od osoby /miesiąc dla mieszkańców nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w przypadku braku kompostownika przydomowego
  2. 20 zł od osoby/miesiąc dla mieszkańców nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej posiadającej kompostownik przydomowy
  3. 22 zł od osoby/miesiąc dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej (bloki)

 

NOWY DRUK DEKLARACJI od 1 LISTOPADA 2021R.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty, zmiany liczby osób zamieszkujących, zgłoszenie nowego kompostownika lub zamieszkiwania rodziny wielodzietnej w celu skorzystania z zwolnień począwszy od 1 listopada należy zgłaszać na nowym druku deklaracji.

Nowy druk deklaracji będzie dostępny na stronie www.wolka.pl , oraz na biurze podawczym Urzędu Gminy.

Jeśli liczba osób pozostaje bez zmian, a kompostownik został już zgłoszony nie ma obowiązku składania nowych deklaracji.

 

Ikona pdfDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - ważna od 1.11.2021r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [294.87 KB]

Powrót