Tutaj jesteś Aktualności Informacja o wynikach konsultacji...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Grafika napis na zielonym tle z logo Gminy - napis INFORMACJA

Informacja o wynikach konsultacji projektu " Rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022"

12.10.2021
Zarządzeniem nr 88.2021 z dnia 22 września 2021 r. Wójt Gminy Wólka określił formę i termin przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku. Organizacje pozarządowe mogły zgłaszać w formie pisemnej swoje opinie i uwagi do projektu Programu bezpośrednio w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej w terminie do dnia 8 października 2021r.

W terminie oznaczonym w Zarządzeniu żadna organizacja nie zgłosiła uwag i opinii do projektu Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.

Wójt
/-/ Edwin Gortat
Powrót