Tutaj jesteś Aktualności Liderzy Kooperacji – podziękowania
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Liderzy Kooperacji – podziękowania

Liderzy Kooperacji – podziękowania

06.10.2021
W dniu 30 września b.r. odbyło się spotkanie dotyczące współpracy w ramach partnerskiego projektu pn. „Liderzy Kooperacji”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w osobach: Marty Rak - Zastępcy Dyrektora, Joanny Sławek – Jastrzębskiej – koordynator/specjalisty regionalnego oraz Wójt Gminy Wólka Edwin Gortat, Anna Modrzejewska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce wraz z pracownikami.

Realizowany Projekt miał na celu włączenie społeczne i zwalczanie ubóstwa w gminach wiejskich z obszaru województw: lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

Podczas spotkania zostały wręczone podziękowania za aktywny udział w pracach Partnerskiego Zespołu Kooperacji, Certyfikaty Lidera Kooperacji i zaświadczenia dotyczące ukończenia Szkoły Kooperacji.

Została również przekazana Księga Rekomendacyjna, która jest efektem finalnym działań podejmowanych w ramach projektu. Publikacja ta prezentuje korzyści wynikające z wdrożenia modeli kooperacji, a także założenia i podstawy prawne oraz teoretyczne modeli. Opisano koncepcje merytoryczno – organizacyjne, rekomendacje dla wybranych sposobów współpracy oraz propozycje dokumentów, które mogą ułatwić działania kooperacyjne. Opisane rekomendacje mają służyć praktyce współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej z innymi podmiotami, istotnymi z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego, na rzecz efektywnego wsparcia osób, rodzin i grup.

Podjęta współpraca zaowocowała zbudowaniem zespołu specjalistów, którzy w sposób metodyczny i optymalny z uwzględnieniem partycypacji osób i rodzin, pracują na rzecz dobrostanu beneficjentów z obszaru pomocy społecznej.
Powrót